Distansarbete - Landstinget Sörmland

Här finns stöd till dig som distansarbetar. Extern OWA är webmail.

Inloggning

> Web Access

> Extern OWA

Meddelande

  • [2018-06-21] Ny adress https://samverkan.dll.se/distansarbete. Spara som favorit.
  • [2018-01-24] Ny ikon "Nya Skrivbordet", se användarguide ovan. Även ny användarguide för att flytta filer från skrivbordet, se ovan.

Instruktioner

Hämta och aktivera PointSharp-app

Web Access med PointSharp-app eller dosa

Extern OWA med PointSharp-app eller dosa

Speciella instruktioner

Installationer

Uppdaterat: 20 juni 2018
7734